עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2007 התשוקה בין המטפל למטופל (בפסיכותראפיה) בהשוואה לתשוקה בין הצלם לאובייקט המצולם Ph.D ענת בוצר ד"ר אבשלום אליצור
2007 המקום הביניימי, בין כאן לבין שם, מקרה נמל התעופה לוד/בן גוריון Ph.D תמר ברגר ד"ר אריאלה אזולאי
2007 התפתחות ומגמות פרשנויות בדיני הנזיקין התלמודיים לאור מקרי פטור חריגים Ph.D אבישלום ויסטרייך
2007 הסיפורת הזכרונית על השואה כסוגה עצמאית בין היסטוריה לספרות: מקרה המבחן של עדים במשפט אייכמן Ph.D שלהב קסט
2007 תרבות העידן החדש בישראל: מבוא מתודולוגי ו"הרשת הרעיונית" Ph.D מריאנה רוח-מדבר
2008 פסיכולוגיה, אחריות חברתית ומעורבות פוליטית Ph.D ניסים אבישר
2008 אסתטיקה של תרבות הצריכה: חוויה ושיפוט אסתטי תלויי תרבות של אובייקט הצריכה Ph.D אלי ברודרמן
2008 מ"גאולה" ל"גולה": חורבן הציונות בדיסטופיה הישראלית Ph.D טלי גולדשמיד
2008 ידע הרמנויטי של מורים: מבנה מאפיינים והשלכות להוראת טקסטים Ph.D רינת חלאבי
2008 קווי לשון יחודיים לסופרות דתיות וחרדיות בהשוואה לסופרות חילוניות בסיפורת הישראלית בת זמננו Ph.D תרצה כהן פרופ' מאיה פרוכטמן