עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2020 האסכולה הפסיכואנליטית הצרפתית והשיח הפילוסופי בצרפת של שנות הששים והשבעים של המאה הקודמת Ph.D נעמי פינס כהני ד"ר דורית למברגר
2020 בין הייחודי למשותף: תרגום כנתיב לסובייקטיביות בתהליך הפסיכואנליטי Ph.D זהורית אסולין-שמחון
2020 "בשרו של האומלל ובשרו של המאושר" היבטים בלשניים ופסיכואנליטיים של עמודותיו הנפשיות של הסובייקט ביחס לאכילת מוצרי מזון מן החי Ph.D שירי רז ד"ר דורית למברגר
2020 האם תיתכן טרנספורמציה רדיקלית של העצמי? עיון בעקבות הפילוסופיה של באדיו Ph.D וייל אתי שקו
2020 הקליניקה בעידן הדיגיטלי - הדיאלקטיקה של טכנולוגיה טיפולית או טיפול טכנולוגי. בחינה מחודשת של הגדרות הטיפול, היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים Ph.D דפנה עינת-ליבר
2020 דפוסי משפחה לא מודעים - מבט פסיכואנליטי, ספרותי וביבליותרפי Ph.D תמר קיכלי ד"ר דורית למברגר
2020 השיקולים האתיים והעמדות הרגשיות של מפקדים צבאיים במדינה דמוקרטית דוגמת ישראל, בבואם לקבל החלטות ביחס לחיי אדם Ph.D ענת נויברג
2020 הספרות "כנוגדן" - תרומת הממד החתרני בטקסט ספרותי לפרקטיקה הביבליותרפית Ph.D דפנה מילר וסרמן
2020 גויא ובנימין: אלגוריה בלב המודרניות Ph.D אירנה גורדון
2020 פרדיגמת המשחק של ה-'לִילה' - היבטים של כוח, חירות וזהות בשדה המשחק הטיפולי Ph.D דוב בלום-יזדי