עבודות דוקטורט

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2021 חיים ומוות בלשון המיניות- ׳הסצנה הראשונית׳ כמודל לכינון המיני והמגדרי בפסיכואנליזה ובספרות: המיניות הגברית כמקרה מבחן. Ph.D אריאל יזהר ד"ר דורית למברגר
2021 "שתיקה - בחינה פילוסופית, פסיכואנליטית וספרותית Ph.D חנה סומך ד"ר דורית למברגר
2021 קרוב רחוק בדרך אל האנושי: בחינת החמלה במרחבי קיום אכזריים: עיון פילוסופי ביצירותיו של חנוך לוין. Ph.D אסף אוזן
2020 האסכולה הפסיכואנליטית הצרפתית והשיח הפילוסופי בצרפת של שנות הששים והשבעים של המאה הקודמת Ph.D נעמי פינס כהני ד"ר דורית למברגר
2020 בין הייחודי למשותף: תרגום כנתיב לסובייקטיביות בתהליך הפסיכואנליטי Ph.D זהורית אסולין-שמחון
2020 "בשרו של האומלל ובשרו של המאושר" היבטים בלשניים ופסיכואנליטיים של עמודותיו הנפשיות של הסובייקט ביחס לאכילת מוצרי מזון מן החי Ph.D שירי רז ד"ר דורית למברגר
2020 האם תיתכן טרנספורמציה רדיקלית של העצמי? עיון בעקבות הפילוסופיה של באדיו Ph.D וייל אתי שקו
2020 הקליניקה בעידן הדיגיטלי - הדיאלקטיקה של טכנולוגיה טיפולית או טיפול טכנולוגי. בחינה מחודשת של הגדרות הטיפול, היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים Ph.D דפנה עינת-ליבר
2020 דפוסי משפחה לא מודעים - מבט פסיכואנליטי, ספרותי וביבליותרפי Ph.D תמר קיכלי ד"ר דורית למברגר
2020 השיקולים האתיים והעמדות הרגשיות של מפקדים צבאיים במדינה דמוקרטית דוגמת ישראל, בבואם לקבל החלטות ביחס לחיי אדם Ph.D ענת נויברג