עבודות דוקטורט בהכנה

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2013 צלחת אוכל אישית: על היחסים עם חפץ שימושי כייצוג של היחיד והתגבשות חווית העצמי Ph.D יואב ברושי ד"ר ענר גוברין
2013 מצבים מנטליים ראשוניים והמדיום הקולנועי: בחינה של מושגים פסיכואנליטיים באמצעות השפה הקולנועית Ph.D אורית דודאי
2013 ריפוי המטאפסיכולוגיה: השאלה הפסיכופיזית לשאלת הלא מודע בצל פילוסופיית לשון היומיום Ph.D רן האוזן ד"ר ענר גוברין
2013 ספונטניות תקשורת ומשמעות Ph.D עדה מיכל ויינשטיין ד"ר דורית למברגר
2013 תרומת ההרמנויטיקה של גאדאמר לאתיקת ההבנה בפסיכואנליזה Ph.D נעמי לאור בנקר ד"ר ענר גוברין
2013 אני-אתה-אנחנו: מונולוגיות ודיאולוגיות בשיח זוגיות Ph.D עירית קליינר פז ד"ר דורית למברגר
2013 מודל התפתחותי בהגותו של הרב קוק - היבטים פסיכואנליטיים, קבליים, ופילוסופיים Ph.D אופיר אחימאיר
2013 הסימפטום כפתרון לבעיית האינטרסובייקטיביות Ph.D עמרי ביכובסקי
2013 דיאלוג כעקרון אונטולוגי בשיח הזכויות: עיון ביקורתי בטיפול במוזיקה בילדים מאושפזים Ph.D גבריאל פרנק
2013 חיים חיסין כמקרה בוחן לשינוי מסגרת הערכים של החלוץ Ph.D אורי פרת פרופ' מנחם פיש