במסגרת קולוקוויום הפתיחה של שנת הלימודים ירצה פרופ' אבי שגיא על "אינטרנט וחברה סמכותית: המקרה של הציונות הדתית"

אוניברסיטת בר-אילן

היחידה ללימודים בין-תחומיים

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

קולוקוויום התוכנית

 

הרצאתו של

פרופ' אבי שגיא

בנושא  

אינטרנט וחברה סמכותית: המקרה של הציונות הדתית

 

תתקיים ביום ג', 30.10.12, בבניין 507, חדר 7

 

ההרצאה מוקדשת לזכרו של תלמיד התוכנית

 עזרא בן כוכב ז"ל

 

הנוכחות בקולוקוויום הפתיחה הינה חובה גם לתלמידים שקיבלו פטור מנוכחות סדירה בשאר המפגשים במהלך השנה