הזדמנות לרכישה מוזלת של ספרו החדש של פרופ' אבי שגיא, "מול אחרים ואחרות: אתיקה של הנסיגה הפנימית"