ספר חדש לפרופ' אבי שגיא: "נאמנות הלכתית: בין פתיחות לסגירות"

עניינו של ספר זה ניתוח משמעותה של הנאמנות ההלכתית. שתי שאלות יסוד עומדות במרכזו של הספר: הראשונה, האם נאמנות הלכתית היא אקסקלוסיבית ומחייבת את נאמן ההלכה להסתלק ממחויבויות אחרות שלו, או שמא היא אינה אקסקלוסיבית ונאמן ההלכה יכול או אפילו חייב להתמיד בנאמנויות אחרות שלו? באמצעות שאלה זו מנותח מחדש היחס שבין המערכת ההלכתית לבין מערכות ערכים ונורמות אחרות. השאלה השנייה היא האם נאמנות הלכתית משמעה ויתור על שיקול הדעת האוטונומי; האם על נאמן ההלכה לוותר על מכלול עולמו הערכי-מוסרי בשם נאמנותו לחובה ההלכתית. שאלה זו ממקדת את הדיון בדמות האדם המחויב להלכה; האם עליו לעצב את עולמו כאדם צייתן, כנתין הכפוף לעולה של ההלכה, או שמא עליו לעצב את עולמו כאדם ריבוני שאינו שאאסור לו לוותר על הווייתו כסובייקט אוטונומי.

הדיון בשאלות אלו מבוסס על ניתוח מקדים של משמעות מושג הנאמנות המנחה את הדיון כולו. מתוך מסגרת זו בוחן הספר את שאלות היסוד של הנאמנות תוך דיון מפורט בסוגיות הלכתיות מרכזיות מצד אחד, ותוך דיון  שיטתי בעמדותיהם של בעלי הלכה שונים. מכלול דיון זה מוביל למסקנה שנאמנות הלכתית מתיישבת היטב עם פתיחות, המיוסדת על הנאמנות עצמה.
ספר זה הוא פרק נוסף בעבודותיו של פרופ' שגיא בתחום הפילוסופיה של ההלכה והוא מצטרף לספריו הקודמים העוסקים בתחום, וביניהם: אלו ואלו, משמעות השיח ההלכתי; יהדות: בין דת למוסר.
 
פרופ' אבי שגיא מלמד פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן והוא ראש התוכנית ללמודי פרשנות ותרבות בה. שגיא הוא עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. שגיא פירסם ספרים ומאמרים רבים בתחומי הפילוסופיה בין ספריו האחרונים: פצועי תפילה, תפילה לאחר "מות האל"; Jewish Religion after Theology.
 
לצפייה במבוא לחצו כאן. לרכישת הספר הנ"ל וספרים נוספים בסדרת "מחשבות", לחצו כאן.