הגשת מועמדים לתכנית המלגות של הות"ת לסטודנטים/ות לתואר שני מהחברה החרדית

מצורפים טופסי הפנייה

 

בהצלחה!