קול קורא למלגת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות לשנת תשפ"ג ומצורף מכתב בנושא.

בתר דוקטורנטיות יקרות שלום ובוקר טוב!

מצורף קול קורא למלגת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות לשנת תשפ"ג, הכולל את תקנון המלגה, הנחיות וטופסי הגשה.

שימו לב, ניתן להגיש רק מועמדות אשר התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח, או כל מלגת פוסט-דוקטורט אחרת, ובכוונתן לצאת לפוסט-דוקטורט בחו"ל, לתקופה שלא תפחת משנתיים.

לידיעתכן. מי שזה רלוונטי עבורה שתפנה אלי עד ליום שלישי 5 באפריל.

בברכה,

מעין

 

מצ״ב קישור לטופס הגשת מועמדות - תשפ"ג