קרוב רחוק בדרך אל האנושי: בחינת החמלה במרחבי קיום אכזריים: עיון פילוסופי ביצירותיו של חנוך לוין.

שנה: 
סטטוס: 
סטודנט/ית: