קול קורא להגשת מועמדות לתקן אקדמי במסלול לקביעות

התכנית לפרשנות ותרבות היא תכנית בין-תחומית לתארים מתקדמים המאגדת חוקרים וחוקרות שהעניין
האינטלקטואלי שלהם מפגיש בין תחומי ידע וכלים תיאורטיים ופרשניים שונים. במסגרת התכנית נכתבים
מחקרים שמשלבים תחומי-דעת ממדעי הרוח והחברה באוריינטציה תיאורטית בין-תחומית כגון הרמנויטיקה,
פילוסופיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ספרות, פסיכואנליזה, תיאוריה ביקורתית, בלשנות, חקר תרבות ועוד.

התכנית מבקשת לאייש תקן אקדמי במסלול לקביעות בחקר תרבות במובן הרחב
לקראת שנת הלימודים תשפ"ג  2022–2023

דרישות התפקיד

המועמד.ת צריך.ה להיות בעל.ת רקורד מוכח של מצוינות אקדמית, אוריינטציה בין-תחומית מובהקת וזיקה
לתחומי ידע שונים הנוגעים לחקר התרבות במובן הרחב בדגש על גישות תיאורטיות. עליו.ה להשתלב במחקריו.ה
האישיים בצביון האקדמי הבין-תחומי והתיאורטי של התכנית ולהצטרף לצוות התכנית בהנחיה פעילה של
תלמידי.ות מחקר. הקריטריון העיקרי להתאמה למשרה הוא מצוינות במחקר ובהוראה.

הערות כלליות

שפת ההוראה הנדרשת היא בדרך כלל עברית.
המשרה פנויה לכל הדרגות האקדמיות וכפופה לאישור אקדמי ותקציבי של האוניברסיטה.

כישורים נדרשים

*  PhD
* פרופיל מחקרי בין-תחומי ובינלאומי בולט
* פרסומים בבמות אקדמיות מצוינות
* ניסיון הוראה באקדמיה
* יכולת להנחות תלמידים בכתיבת עבודות מחקריות
* פוסט דוקטורט – יתרון

על המועמד.ת להגיש

מכתב פניה (עד עמוד)
קורות חיים
רשימת פרסומים
* פרופיל אקדמי כולל התייחסות למחקר ולהוראה
הצעה לקורס כולל סילבוס
סקרי הוראה משלוש השנים האחרונות )אם יש(
שני פרסומים אקדמיים נבחרים
שלושה שמות ממליצות.ים כולל שיוך אקדמי ופרטי התקשרות

יש להטעין את כל הפרטים במרוכז עד ל - 31 באוגוסט 2021 בחצות ( שעון ישראל) כאן:

 https://forms.gle/JhNidxEhd8CQGBZh9