חיים ומוות בלשון המיניות- ׳הסצנה הראשונית׳ כמודל לכינון המיני והמגדרי בפסיכואנליזה ובספרות: המיניות הגברית כמקרה מבחן.

שנה: 
סטטוס: 
סטודנט/ית: