מערכת שעות תשפ"ב

התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת שעות תשפ"ב

מתרגלים:

פרשנות השיח – גב' מיכל ולר

הרמנויטיקה – גב' יעל קנטי-יפה

קולקוויום + ריכוז קבלת סטודנטים + עזרה למרכז התמחות פסיכואנליזה ופרשנות – גב' יעל פרי-הרצוביץ'

קולקוויום + אתר ודף הפייסבוק – ד"ר אסף אוזן

 

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום ג'

יום ד'

שיבוץ*

27-174-01 – ה 

פרופ' ע. גוברין

הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם: היבטים 

פסיכואנליטיים

 

חובה למסלול פסיכואנליזה

12-8

סמסטר א

 

בנין: מ. ישראל – 507

כיתה: 2

27-1225-01 – ה 

27-1226-01 – ס 

ד"ר ד. למברגר

היבטי הנפש – בחינה בלשנית, ספרותית ופסיכואנליטית

 

שיעור וסמינר

חדש

12-10

 

בנין: מ. ישראל – 507

כיתה: 1

 

27-130-01

פרופ' ח. שוהם

סדנת דוקטורנטים

12-10

 

בנין: 404

כיתה: 68

27-110-01- ה

 

27-110-02 (הדרכה)

ד"ר ד. למברגר

פרשנות השיח

שיעור

 

חובה

14-12

 

בנין: מ. ישראל – 507

כיתה: 1

27-106-01

פרופ' ל. רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

14-12

סמסטר א

 

בנין: 604

כיתה: 309 

27-1227-01 – ה 

27-1228-01 – ס 

פרופ' ר. מירון

הפנומנולוגיה של העבר המודרני –מהתרחשות יודעת (הגל) להפצעת האמת (היידגר)

 

שיעור וסמינר

חדש

14-12

 

בנין: מ. ישראל – 604 

כיתה: 13

 

27-1222-01 – ה 

פרופ' ר. מירון

The Metaphysics of Truth: Reading in Late Heidegger

 

חדש

16-14

סמסטר א

 

בנין: מ. ישראל – 605 

כיתה: 65

27-116-01 – ה 

27-116-02 (הדרכה)

פרופ' ר. מירון

הרמנויטיקה
 

חובה

18-16

 

בנין: מ. ישראל – 604

כיתה: 104

27-105-01 – ה 

27-1055-01 – ס 

ד"ר ד. ינון

פילוסופיה של הגוף

 

שיעור וסמינר

18-16

 

בנין: רוח – 1002 – 203

 

27-171-01

פרופ' ע. גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

10-8

סמסטר א

בנין: 604

כיתה: 309

27-127-01 – ה 

פרופ' ל. רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם
 

חובה

 

14-10

סמסטר א

בנין: חברה – 902 

כיתה: 104

27-1229-01 – ס 

ד"ר מ. אלמוג

סגנון: על תרבות, עצמיות, ושאלת האותנטיות
 

חדש

 

14-10
סמסטר ב'

בנין: חברה – 902 

כיתה: 201

 

27-195-01

פרופ' ר. מירון

סדנת דוקטורנטים

 

14-12

בנין: 604

כיתה: 309

27-1221-01 – ה 

ד"ר צ. פרנק-ויגודה

הפואטיקה של הזכרונות
 

חדש

 

14-12

סמסטר א'

בנין: מ. ישראל – 604

כיתה: 14

27-1230-01 – ה 

ד"ר צ. פרנק-ויגודה

המרחב העירוני בספרות מודרנית ועכשווית
 

חדש

 

14-12

סמסטר ב

בנין: חברה – 902

כיתה: 104

 

תואר שני:

27-115-01 – שנה א

27-115-02 (הדרכה)

 

27-121-01 – שנה ב'

27-121-02 (הדרכה)

 

27-1151-01 – שנה ג'

27-1151-02 (הדרכה)

 

27-1152-01 – שנה ד'

27-1152-02 (הדרכה)

 

27-1153-01 – שנה ה'

27-1153-02 (הדרכה)

 

תואר שלישי:

27-1154-01 – שנה א'

27-1154-02 (הדרכה)

 

27-1155-01 – שנה ב' 

27-1155-02 (הדרכה)

 

27-1156-01 – שנה ג'

27-1156-02 (הדרכה)

 

27-1157-01 – שנה ד'

27-1157-02 (הדרכה)

 

27-1158-01 – שנה ה'

27-1158-02 (הדרכה)

פרופ' ח. שוהם

קולוקוויום
 

חובה

 

16-14

בניין: מ. ישראל – 604

כיתה: 14

תואר שלישי:
27-132-01 – שנה א'

27-132-02 (הדרכה)

 

27-1321-01 – שנה ב' 

27-1321-02 (הדרכה)

 

27-1322-01 – שנה ג'

27-1322-02 (הדרכה)

 

27-1323-01 – שנה ד'

27-1323-02 (הדרכה)

 

27-1324-01 – שנה ה'

27-1324-02 (הדרכה)

 

תואר שני- למעוניינים:

27-1325-01 – שנה א'

27-1325-02 (הדרכה)

 

27-1326-01 – שנה ב'

27-1326-02 (הדרכה)

 

ד"ר ת. כספי

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה

חובה

 

16-14

בנין: מ. ישראל – 507 

כיתה: 205

27-131-01 – ה 

פרופ' ח. שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים
 

חובה

 

18-16

בנין: חברה – 901 

כיתה: 102

 

27-1223-01 – ה

27-1224-01 – ס 

ד"ר נ. אפל

ההמונים והתרבות: פופולריות, פופוליזם ואליטיזם 

 

שיעור וסמינריון

חדש

 

18-16

בנין: מ. ישראל – 604 

כיתה: 13 

27-197-01

ד"ר ד. ינון

סדנת דוקטורנטים

 

18-16

בנין: חברה – 902

כיתה: 104

27-133-01 

ד"ר ד. למברגר

סדנת דוקטורנטים

(זום)

 

20-18

נלמד בזום 

27-100-01 – ה

ד"ר ד. ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

 

שיעור

חובה

 

20-18

בנין: חברה- 902 

כיתה: 101 

 

 

 

 

  • יש להתעדכן בכל זמן בשיבוץ המופיע במידע האישי