מערכת שעות צפויה לתשפ"ב – בכפוף לאישור ועדת ההוראה

התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת תשפ"ב

 

תכנית צפויה לתשפ"ב – לא סופי – בכפוף לאישור ועדת ההוראה של היחידה.

 

מתרגלים:

פרשנות השיח – גב' מיכל ולר

הרמנויטיקה – גב' יעל קנטי-יפה

קולקוויום + ריכוז קבלת סטודנטים + עזרה למרכז התמחות פסיכואנליזה ופרשנות – גב' יעל פרי-הרצוביץ'

קולקוויום + אתר ודף הפייסבוק – מר אסף אוזן

 

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום ג'

יום ד'

27-174-01 – ה

פרופ' ע. גוברין

הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם: היבטים

פסיכואנליטיים

 

חובה למסלול פסיכואנליזה

12-8

סמסטר א

 

27-1225-01 – ה

27-1226-01 – ס

ד"ר ד. למברגר

היבטי הנפש – בחינה בלשנית, ספרותית ופסיכואנליטית

 

שיעור וסמינר

חדש

12-10

 

27-130-01

פרופ' ח. שוהם

סדנת דוקטורנטים

12-10

 

27-110-01- ה

 

27-110-02 (הדרכה)

ד"ר ד. למברגר

פרשנות השיח

שיעור

 

חובה

14-12

 

27-106-01

ד"ר ל. רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

14-12

סמסטר א

 

27-1227-01 – ה

27-1228-01 – ס

פרופ' ר. מירון

הפנומנולוגיה של העבר המודרני – מהתרחשות יודעת (הגל) להפצעת האמת (היידגר)

 

שיעור וסמינר

חדש

14-12

 

27-1222-01 – ה

פרופ' ר. מירון

The Metaphysics of Truth: Reading in Late Heidegger

 

חדש

16-14

סמסטר א

 

27-116-01 – ה

27-116-02 (הדרכה)

פרופ' ר. מירון

הרמנויטיקה
 

חובה

18-16

 

27-105-01 – ה

27-1055-01 – ס

ד"ר ד. ינון

פילוסופיה של הגוף

 

שיעור וסמינר

18-16

 

27-171-01

פרופ' ע. גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

10-8

סמסטר א

27-127-01 – ה

ד"ר ל. רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם
 

חובה

 

14-10

סמסטר א

27-1229-01 – ס

ד"ר מ. אלמוג

סגנון: על תרבות, עצמיות, ושאלת האותנטיות
 

חדש

 

14-10
סמסטר ב'

27-195-01

פרופ' ר. מירון

סדנת דוקטורנטים

 

14-12

27-1221-01 – ה

ד"ר צ. פרנק-ויגודה

הפואטיקה של הזכרונות
 

חדש

 

14-12

סמסטר א'

27-1230-01 – ה

ד"ר צ. פרנק-ויגודה

המרחב העירוני בספרות מודרנית ועכשווית
 

חדש

 

14-12

סמסטר ב

תואר שני:

27-115-01 – שנה א

27-115-02 (הדרכה)

 

27-121-01 – שנה ב'

27-121-02 (הדרכה)

 

27-1151-01 – שנה ג'

27-1151-02 (הדרכה)

 

27-1152-01 – שנה ד'

27-1152-02 (הדרכה)

 

27-1153-01 – שנה ה'

27-1153-02 (הדרכה)

 

תואר שלישי:

27-1154-01 – שנה א'

27-1154-02 (הדרכה)

 

27-1155-01 – שנה ב'

27-1155-02 (הדרכה)

 

27-1156-01 – שנה ג'

27-1156-02 (הדרכה)

 

27-1157-01 – שנה ד'

27-1157-02 (הדרכה)

 

27-1158-01 – שנה ה'

27-1158-02 (הדרכה)

פרופ' ח. שוהם

קולוקוויום
 

חובה

 

16-14

תואר שלישי:
27-132-01 – שנה א'

27-132-02 (הדרכה)

 

27-1321-01 – שנה ב'

27-1321-02 (הדרכה)

 

27-1322-01 – שנה ג'

27-1322-02 (הדרכה)

 

27-1323-01 – שנה ד'

27-1323-02 (הדרכה)

 

27-1324-01 – שנה ה'

27-1324-02 (הדרכה)

 

תואר שני- למעוניינים:

27-1325-01 – שנה א'

27-1325-02 (הדרכה)

 

27-1326-01 – שנה ב'

27-1326-02 (הדרכה)

 

ד"ר ת. כספי

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה

חובה

 

16-14

27-131-01 – ה

פרופ' ח. שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים
 

חובה

 

18-16

27-1223-01 – ה

27-1224-01 – ס

ד"ר נ. אפל

ההמונים והתרבות: פופולריות, פופוליזם ואליטיזם

 

שיעור וסמינריון

חדש

 

18-16

27-197-01

ד"ר ד. ינון

סדנת דוקטורנטים

 

18-16

27-133-01

ד"ר ד. למברגר

סדנת דוקטורנטים

(זום)

 

20-18

27-100-01 – ה

ד"ר ד. ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

 

שיעור

חובה

 

20-18