ערב השקה לספרו של ד"ר עודד גולדברג - מפרויד עד איין ראנד: פרקים בתולדות רגש האשמה בעידן הקפיטליסטי.

03/03/2021 - 20:00 - 21:30

הזמנה

מפרויד עד איין ראנד:
פרקים בתולדות רגש האשמה בעידן הקפיטליסטי
מאת ד"ר עודד גולדברג
הספר ראה אור בסדרת 'נרקיסוס'- פסיכואנליזה, פילוסופיה
וחקר התרבות בעריכת פרופ' ענר גוברין

ברכות:
פרופ' גיל דיזנדרוק - ראש היחידה ללימודים בינתחומיים
פרופ' דניאלה דוויק - ראש התכנית לפרשנות ותרבות
ד"ר יצחק בנימיני - עורך ראשי בהוצאת רסלינג. מרצה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן


משתתפים:

ד"ר אסתר פלד - פסיכולוגית וסופרת
פרופ' (אמריטוס) אורי הדר - המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב, המרכז האקדמי רופין
פרופ' חזקי שוהם - התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות והמרכז לסוציולוגיה תרבותית,
אוניברסיטת בר אילן; מכון שלום הרטמן בירושלים


מנחה:
פרופ' ענר גוברין
ראש מסלול 'פסיכואנליזה ופרשנות', התכנית ללימודי פרשנות
ותרבות, פסיכואנליטיקאי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו,
עורך סדרת נרקיסוס בהוצאת רסלינג

ההשקה תתקיים בזום, ביום רביעי, 3 במרץ 2021 ,בשעה 00:20 - 30:21
קפיטליזם, פסיכואנליזה

להרשמה:  

https://docs.google.com/forms/d/19Z1x8ERZXbs3oLhC3D0ffBWeHAbBaRmPWNQpe4n...