קרוב רחוק בדרך אל האנושי: בחינת ערך החמלה במרחבי קיום אכזריים - עיונים פילוסופים ביצירותיו של חנוך לוין.

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: