שיח שיבת ציון בספרות המקרא: בחינה השוואתית של פרקים במגילת רות, במזמור קכו בתהלים, בנבואות ישעיה השני ובעזרא-נחמיה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: