הקולות שבלידה-שקטה: חריגה מגבולות הבינאריות המחפיצה והמשְתֶקת

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: