הספרות "כנוגדן" - תרומת הממד החתרני בטקסט ספרותי לפרקטיקה הביבליותרפית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: