היה היה פעם: צילום בעקבות ולטר בנימין

תאריך: 
תקציר: 

ספר זה מציע שילוב נדיר בין תרבות חזותית, פילוסופיה ומחשבה פוליטית. אריאלה אזולאי קוראת בטקסטים של ולטר בנימין ומתבוננת יחד אתו בדימויים החזותיים – תצלומים, ציורים, סרטים, מבנים וחפצים  - שאליהם התייחס ובהם השתמש בכתביו. היא עוקבת מקרוב אחרי הדברים שבנימין רואה ומראה, וגם אחרי מה שהוא מחמיץ ומסתיר, ומתעקשת להבין מדוע מסר בנימין תיאורים מוטים כל כך של מה שראה, מדוע השמיט פרטים, בלבל זהויות ותאריכים ושגה בציטוטים.  התוצאה היא פרשנות מקורית ומרתקת של כמה מן הטקסטים המרכזיים של בנימין  ושל כמה מן הטקסטים היותר אניגמטיים שלו.

אריאלה אזולאי מציבה את יחסו של בנימין לצילום בפרט ולתרבות החזותית בכלל, את האופן שבו הוא התבונן בנראה וכתב את הנראה, כנדבך הכרחי להבנת כתביו השונים, ומאפשרת גם להפוך אותם לעכשוויים ולרלוונטיים מתמיד. היא משחזרת את תפיסת ההיסטוריה של בנימין,  מתפלמסת עם כמה מן התפיסות הרווחות במחקר בנימין בנושאים אלה ומפרשת מחדש את ביקורת המודרניות שלו ואת מעמדה של יצירת האמנות בעת הזאת.היא מראה שכתיבתו של בנימין היא תגובה לאירועי הזמן, ומעל לכול, משקמת את מעמדו של הנראה בטקסט הבנימיני. במובן זה היה היה פעם: צילום בעקבות ולטר בנימין מציע הרבה יותר מפירוש חדש להוגה מרכזי של התרבות המודרנית; הוא מעצב מסגרת מושגית לעבודה הפרשנית בתחום התרבות החזותית.