סגל אקדמי

ראש התוכנית

בוגר/ת

שם
ד"ר קלוגמן אמיר
ד"ר ששון רועי

רכזת קולוקויום מסלול פרשנות ופסיכואנליזה

שם
ד"ר כספי תאיר