סגל אקדמי

ראש התוכנית

רכזת קולוקויום מסלול פרשנות ופסיכואנליזה

שם
ד"ר כספי תאיר