תואר שני ושלישי

המסלול המוצע הוא מסלול המיועד לסטודנטים ולסטודנטיות שסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות ואשר מגלים יכולת ללימודים רחבי אופקים.

המסלול מוצע לתלמידי תואר שני ושלישי בלבד. זאת בהתבסס על ההנחה שלימוד בין-תחומי יהיה משמעותי ואפקטיבי רק לסטודנט/ית שלמד/ה דיסציפלינה אחת או שתיים ביסודיות בלימודי תואר ראשון. השילוב של סטודנטים הבאים למסלול כאשר באמתחתם החשיבה והידע מתחום אחד הוא בסיס חשוב לעצם הפעולה הבין-תחומית.

תלמידים המעוניינים בלמודי תואר שלישי יעשו זאת במסגרת המסלול המשולב לתואר שני ושלישי. הרישום הוא לתואר שני בלבד. לאחר השלמת שתי שנות לימוד יגישו הסטודנטים המעונינים בדוקטורט הצעה לדוקטורט ובעקבותיה ייעשו לתלמידים מן המניין לתואר שלישי. משך הלימודים במסלול המשולב הוא שש שנים: שנתיים לתואר השני וארבע שנים לתואר השלישי.

התוכנית המוצעת לתואר השני כוללת 25 שעות שנתיות של קורסי חובה וקורסי רשות. בנוסף לכך קיימת חובת השתתפות בסמינר מורים ותלמידים. מכסת השעות החריגה משקפת את העובדה שמדובר בלימודים בין-תחומיים המחייבים התפרסות רחבה על קשת נושאים.

סטודנטים הלומדים לתואר שלישי חייבים בשלושה קורסים. זאת בנוסף לקולוקוויום ולסדנת הדוקטורנטים.

לבוגרי תואר שני מחקרי בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה או עבודה סוציאלית מוצע מסלול דוקטורט מיוחד בפסיכואנליזה ופרשנות.

במסגרת מסלול זה חובת הלמודים כוללת 19 ש"ש במשך כל שנות הלימודים, הכוללים קורסי חובה, סמינריונים וקורסי רשות. משך הלימודים הכולל במסלול זה הוא חמש שנים.