פתיחת רישום לשנת תשע"ח והנחה בדמי רישום

שלום רב,

כידוע, ביום ראשון הקרוב, כ"ד טבת (22 ינואר) תתחיל תקופת הרישום ללימודים לשנת תשע"ח.

סגן הרקטור מאשר לתת הנחה בדמי רישום לכל התארים בשבוע הבא רק בימים ראשון, שני ושלישי.

תוקף הקוד: החל מיום ראשון כ"ד טבת (22 ינואר) בשעה 8:00 בבוקר ועד יום שלישי כ"ו טבת (24 ינואר) בשעה 23:59.

קוד הנחה - 22178

 

נא לפרסם שיש הנחה בדמי רישום בכל אתר ואתר ע"פ הנאמר לעיל.

 

שבת שלום

בברכה, 
לשכת סגן הרקטור

אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן 5290002

טל' 03-5317808

פקס' 03-5352649

www.biu.ac.il