ד"ר דומיניק לוי-אייזנברג

ד"ר

פירסומים

ספרים

Lire Matisse. La pensée des moyens. Les Editions L’Harmattan, Paris. Collection Ouverture Philosophique (in French), 2005

Le Faune revisité –Figures du souhait dans L’Après-midi d’un faune     Editions L’Harmattan, Paris. Collection Ouverture Philosophique (in French), 2010

 

ספרים בהכנה

Mallarmé en couleurs, Editions L’Harmattan, Paris. Collection Esthétique (in French).

Pratiques de la répétition en peinture, Les Editions L’Harmattan, Paris. Collection Histoire et Idées des Arts (in French)

 

מאמרים

     

“Matisse the Illustrator : The Portuguese Letters (1946) and Poems by  Charles d’Orleans (1950)”, in Henri Matisse. Painter and  Sculptor. The Genia  Shreiber University Gallery, The Faculty of Visual and Performing  Arts, Tel-Aviv University, 1985, pp. 10-28

"A Sense of Place. The Mediation of Style in Erez-Israel Paintings of the 1920s ", Assaph, section B, no.3, 1998, pp.301-324

"A Slit in the Hidden. Bonnard, the Gaze and its Double", Bonnard. (Catalogue). The Tel-Aviv Museum of Art , Tel-Aviv, 2001, pp. 132-147

"On Art and Credibility. Avigdor Arikha’s Phenomenological Practice of Art ", Assaph, no.7, 2001, pp.199-218

2004 - "Ori Reizman : Presence in Excess",  Ori Reizman. A Retrospective Exhibition. (Catalogue), The Tel-Aviv Museum of Art, Tel-Aviv, 2004, pp. 29-39, (in hebrew)

2006 - "Le Paraphe anonyme et parfait  - Les illustrations pour l'Après-midi d'un faune". Cahiers Mallarmé, vol. 3, Automne 2006, 131-171, Peter Lang SA Editions scientifiques Europeennes, Bern 2006 (French)

2009: "Events on the Surface ", Maya Cohen Levy, Catalogue exhibition Genia Schreiber University Gallery, May 2009, Tel-Aviv (Hebrew and English)

תחומי מחקר

1. תחומי ההוראה הם אמנות המאה ה-19 וה-20, אמנות עכשווית וישראלית ותרבות חזותית; תורות ותיאוריות אמנותיות מודרניות ועכשוויות על רקע התהוותם ההיסטורית והאפיסטמולוגית, תורות ביקורתיות פילוסופיות ואידיאולוגיות;דיון בתרבות החזותית כדיסציפלינה וכשדה מחקר עכשווי והצגת המגמות הפרשניות הביקורתיות עליהם מושתת המחקר בתרבות חזותית;דיון במיקומה של היצירה והמעשה האמנותיים והשיח הייחודי המלווה אותם במסגרת השיח הביקורתי של לימודי תרבות בכלל ולימודי תרבות חזותית בפרט.

2. עבודות המחקר שלי עוסקות בהרמנויטיקה של יחסי הגומלין בין המדיום החזותי לטקסטואלי,  בין מימד הצפייה לבין הקריאה, בין אמנות פלסטית לשירה;  אסטרטגיות ומהלכים פואטיים/אסתטיים  "היברידיים" המפגישים בין הדימוי המילולי לדימוי החזותי, בין האפקטים החושיים לרובד הקונצפטואלי [סימבוליזם, סוריאליזם, אמנות קונצפטואלית] - מודוסים היברידיים אלה אופיינים לרטוריקה של הדימוי בתרבות החזותית.

3. תחום מחקרי נוסף הוא בחינת המתח בין הפרקסיס האמנותי לבין השיח האסתטי והביקורתי המתקיים לצידו; הצהרות וכתבי אמנים שעיסוקם בפרשנות הניתנת לעשייתם.

4. שיח פואטי ופילוסופי צרפתי על אמנות [ננסי, דלז', דרידה, רנסייר].